Kolor czarny jest dla Środy kolorem Inteligencji...

Kolor czarny jest dla Środy kolorem Inteligencji… (Tak jak spojrzenie NANCY). W świecie energii frekwencja koloru czarnego – skierowanie do środka, refleksja – wyhamuje konfrontacyjne tendencje nadmiaru energii metalu dzisiejszego dnia.

 fantastyczny dzień

Matrix energetyczny. 20 września 2017 roku. Środa 

Polaryzacja dnia to – 50 procent energii yang – dynamicznej, ekspandującej na zewnątrz i 50 procent energii yin -skierowanej do środka, pasywnej. 

I dzisiejszego dnia, jak wczoraj przejawia się balans polaryzacyjny, równowaga pierwiastka męskiego i żeńskiego. W tym momencie można powiedzieć… każdy ma równe szanse. 

W świecie energii jest przejawem równowagi między Rozumem a Emocjami. Dzień korzystny na podejmowanie ważniejszych życiowych decyzji -na poziomie energetycznym pozytywny układ w tym względzie.

Linkiem uaktywniającym pozytywny potencjał dnia w każdym zakresie życiowym jest element DREWNA.  Jakkolwiek pojmowany. Najprościej w kolorze żywa zieleń, zarówno jasna jak i  ciemniejsza.

Dzisiejszego dnia mamy dużo elementu Metalu – I wewnętrzne Ja dnia – to Metal. Naprawdę Środa ucieszy się na wzmocnienie jej potencjału twórczego energią Drewna.  Jest on jej kolorem Bogactwa.  

W świecie uczuć element Drewno to – wyrozumiałość, dobrotliwość, ale i samoświadomość. I tym się dzisiaj kierujmy… Bądźmy wyrozumiali dla innych,, ale i dla siebie! Nie dopuszczajmy do konfrontacji. Omijamy, wybaczamy, koncentrujemy się na pięknych aspektach życia.

 Kolor czarny jest dla Środy kolorem Inteligencji… 

Kolor czerwony i różowy, będące nośnikiem wibracji autorytetu i szacunku są również dzisiaj gpdne polecenia…założenia! 

Co jeszcze – jemy jabłka i czerwone i zielone…

Więcej … nie o jabłkach, ale o –  Konstelacja Energetyczna 

Translate »