W świadomym procesie kreowaniu życia, pomocne, wręcz jest nieodzowne, intuicyjne wyczucie polaryzacji pierwiastka męskiego i żeńskiego. Polaryzacji yang i yin.  Nauczenia się podświadomego obserwowanie i kontrolowania procesu przechodzenie jednego –  aktywnego stanu, w drugi,- pasywny.

Tam, gdzie jest yang, jest trochę yin, oczekujące na zaistnienie. Yang przechodzi w yin. Tam, gdzie jest yin, jest trochę yang. Yin przechodzi w yang. Płynność tej wymiany  polaryzacyjnej – to podstawa funkcjonowania wszechświata. To siła twórcza!

To balans polaryzacyjny sił yang i yin przynosi rezultat w postaci manifestowanie się na poziomie fizycznym pożądanych, pozytywnych  efektów.  Sukcesu na poziomie różnych aspektów życiowych, takich jak związek czy praca zawodowa. Załamanie  tego balansu, łagodnego i naturalnego  przechodzenia jednej siły polaryzacyjnej w drugą –  to destrukcja.

Balans energetyczny ofiarowuje  sukces. Gwarantuje dobre zdrowie. Nic na siłę. Wszystko w odpowiednim czasie. W podświadomym systemie ludzkiego istnienia dobrze  sobie zakodować to motto.

Każdy z nas w momencie urodzenia wnosi  określony potencjał polaryzacyjny. Jedni bardziej dynamiczni – mają przewagą pierwiastka yang. Inni z  przewagą pierwiastka yin  –  są bardziej pasywni.  Mały procent istot ludzkich przychodzi na świat – rodzi się – ze zbalansowanym yin i yang. Są to szczęśliwcy.  Większość całe życie balansuje między pozytywnymi wydarzeniami i ich przeciwieństwem. Przepracowuje stan emocjonalny, którego wzięcie pod rozsądną kontrolę generuje powodzenia! Energetyczne DNA – albo (jak wymiennie także określam)  Matrix e -DNA  – jest kluczem do przepracowania i pokochania siebie!

Analiza osobistego energetycznego DNA – skontaktuj się przez mail melissa_wise@ymail.com 

Translate »