matrix energetyczny

Matrix Energetyczny dnia – to fascynujące zjawisko.  Czy można z niego skorzystać.

Tak, ale naturalnie im więcej rozumiemy dane informacje, tym bardziej z nich korzystamy. 

Mówiąc abstrakcyjnie… trochę takiej energii… kolorytu,  trochę innej. Jedna pasuje nam bardziej, po prostu -super. Druga – ociupinkę mniej. Ale wszystkie są bardzo wartościowe i bardzo potrzebne! To lepiej od razu je pokochać :).

Konstelacja Energetyczna dnia lub matrix, jak kto woli –  to przejawiające się w przedziale dobowym (24 godzinnym) charakterystyczne tylko dla tego dnia…. tej chwili, – jakości elektromagnetyczne.

Energia dnia – to nie pasywny, ale wybitnie aktywny potencjał natury, biorący udział w powstawaniu wydarzeń.

Matrix Energetyczny) dnia najfajniej wyrazić jest za pomocą barw.. Dlaczego? Bo po prostu namacalnie widać, ,,co jest grane“, czyli jakie kolory dominują danego dnia i jaki mają potencjał twórczy.  Obcując świadomie z kolorami, doskonalimy swe zmysły, W  dalszej przyszłości będziemy odbierać / dostrzegać więcej kolorów.

Kolory a frekwencje.

Kolory odzwierciedlają rodzaj energii o różnej frekwencji elektro – magnetycznej i sile, będącej budulcem wszechświata (,,zalążkiem możliwości’) w  fazie przed manifestacyjnej.

Kolory tworzące Matrix – to wyraziciele światła – Boskości, Najwyższej Inteligencji, a tym samym obdarzone są potencjałem kreacyjnym. (Godne uświadomienia sobie). Bez światła jest pustka. Pusta scena. To światło ożywia, kreuje. 

 

kolor to światło

Kolor to światło, a światło to życie…  jakie kolory nosisz w sobie?

Potencjał kreacyjny świata jest dualistycznej natury. Opiera się na grze polaryzacyjnej między yin i yang  (ładunek ujemny i dodatni)  i wzajemnej relacje między wspomnianymi wyżej budulcami wszechświata, mianowicie: woda, drewno, ogień. ziemia, metal.

Człowiek, będący częścią wszechświata, przejawia się – Flower of Life  i funkcjonuje na tych samych zasadach. I jego dotyczy gra świateł….wzajemna polaryzacja i harmonijna współpraca pięciu form energii. Te pięć przejawów energii w odniesieniu do człowieka oznacza pięć głównych organów i pięć dodatkowych. Każdy z organów odpowiedzialny jest za inną sferę fizyczną, emocjonalną i mentalną.

Woda prezentuje nerki i pęcherz moczowy, narządy seksualne. Powiązana  jest z uczuciem strachu, ale także konsekwencji w działaniu.

Drewno prezentuje- wątrobę i woreczek żółciowy. Sfera uczuć to – irytacja, złość, ale także i zadowolenia.

Ogień prezentuje  serce i jelito cienkie. Uczucia z tym meridianem związane to: miłość, mądrość, ale także duchowe rozterki.

Ziemia prezentuje  śledzionę, żołądek i trzustkę. Uczucia.związane z tymi organami to: inteligencja i kreatywność, a także współczucie czy brak miłosierdzia,

Metal to – płuca i jelito grube. Ludzie o ,, silnych”.  płucach są odważni, nieulęknieni. Słaby meridian płuc czyni bojaźliwym.

 

duchowi przewodnicy

Duchowi przewodnicy… 

Na poziomie energetycznym każdy z pięciu  organów ma odpowiednika duchowego,  Można to sobie wyobrazić jako sferę materialną – widoczną, serce cielesne i niematerialną –  serce duchowe (poziom energetyczny).

  • serce –          Shen ( planeta  Mars )
  • płuca –           Po     ( planeta Wenus )
  • nerki –            Zhi    ( planeta Merkury )
  • śledziona –    Yin    ( planeta Saturn)
  • wątroba         Hun  ( planeta Jowisz )

Najwyżej w hierarchii duchowej…energetycznej znajduje się Shen, Serce Duchowe. Utrzymuje komunikację między organami i nadzoruje ich pracę.

Teraz już wiecie, czemu do miłości wracam.:)… wzmacnia Shen!

Jako ciekawostkę dodam. że o jakości snów i o tym, czy je w ogóle mamy, decyduje  Zhi – energetyczny  opiekun wątroby (co decyduje, że śnisz).

Organy ciała powiązane są na poziomie energetycznym z odległymi planetami (podanymi powyżej).

 

człowiek - konstelacją planetarną

Człowiek na poziomie biochemicznym jest swoistą…myślącą konstelacją planetarną.

Ale jego myślenie  uwarunkowane jest jakością i ilością ofiarowanych mu w momencie urodzin pięciu form przemiany  (szczęście niebiańskie) i  czasowymi umiejętnościami adaptacyjnymi plus aktualne otoczenie.  Najistotniejsze jest jednak moment budzenia świadomości, uczenia się, samorozwoju  i… przekraczania nieprzekraczających sfer na drodze samodoskonalenia.

Każdy dzień wnosi w zakresie pięciu form przemian i polaryzacji yin yang,  kompletnie odmienny potencjał energetyczny ( tak, jak byśmy mieli każdego dnia z innym człowiekiem do czynienia… raz mniej. raz więcej nam przychylnym).

Podając informacje,  skupiam się na pozytywnej stronie każdego dnia. Wyeksponowanie…wskazanie korzystnych wibracji dnia,  ma na celu ich pobudzenie. Dzień po dniu skierowania świadomości ludzkiej w kierunku światła… miłości.

Podawane kolory są, o czym już pisałam, potencjałem energetycznym i  połączone z myślą sprecyzowaną  w konkretnym temacie, mają tego dnia w sferze,  na przykład biznesu – finansów –  jeszcze większą siłę manifestującą.  

copyright Melissa Wise June 2016

Poleć dalej…

Translate »