sukces przyciąga sukces

Energia ofiarowana nam w momencie narodzin,  to siła ekspandująca w trakcie życia. O tym, jak dalece nasze życie jest spełnione, decyduje charakter tejże energii – jej wzajemna polaryzacja i dynamika. W tej materii można znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jednym fortuna sprzyja, a inni przyglądają się jej z daleka. Dlaczego jedni mają szczęście w miłości, a inni mniej – albo w ogóle.

Potencjał energetyczny to ofiarowany skarb w momencie narodzin,  z którego warto w pełni świadomie korzystać.

Bądź prekursorem…

Scenariusz przyszłości…. pokaż mi kolory swego energetycznego – DNA, poznamy się bliżej. Zobaczę, czy do siebie pasujemy, jak możemy się uzupełnić.  Jaki masz kolor sukcesu? A ty –kolor miłości? Nie czekaj na daleką przyszłość, bądź prekursorem…

samodowartościowanie

Fantastyczna wiedza pomocna każdemu.

Informacje zaczerpnięte z analizy osobistego energetycznego DNA – to pragmatyczna nauka, umożliwiająca głębsze poznanie siebie. Wyjaśnienia swego czasem zupełnie irracjonalnego i nieadekwatnego do sytuacji, reagowania, zachowania się. Matrix energetyczny istoty ludzkiej – to układ energii świecących pięknymi kolorami, a jednocześnie fenomenalne źródło informacji o nas samych.

Pewnie nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaki jesteś fantastyczny! Wartościowy!

ciekawostka

Ciekawostka

Mężczyźni częściej proszą o kolor bogactwa, kobiety miłości.

Translate »