balans polaryzacyjny

W świadomym kreowaniu życia  pomocne  jest wyczucie intuicyjne polaryzacji pierwiastka męskiego i żeńskiego. Polaryzacji yang i yin.  Nauczenia się podświadomego obserwowanie i kontrolowania procesu przechodzenie jednego,-  aktywnego stanu,  w drugi,- pasywny.

Tam gdzie jest yang, jest trochę yin, oczekujące na zaistnienie. Yang przechodzi w yin. Tam, gdzie jest yin, jest trochę yang. Yin przechodzi w yang. Płynność tej wymiany  polaryzacyjnej to podstawa funkcjonowania wszechświata. To siła twórcza!

Balans polaryzacyjny sił yang i yin przynosi manifestowanie się na poziomie fizycznym pożądanych, pozytywnych  efektów. Załamanie balansu, łagodnego i naturalnego  przechodzenia jednej siły polaryzacyjnej w drugą –  to destrukcja. Balans energetyczny ofiarowuje  sukces. Gwarantuje dobre zdrowie. Nic na siłę. Wszystko w odpowiednim czasie. W podświadomym systemie ludzkiego istnienia dobrze  sobie zakodować to motto.

Każdy z nas w momencie urodzenia wnosi  określony potencjał polaryzacyjny. Jedni bardziej dynamiczni – mają przewagą pierwiastka yang. Inni z  przewagą pierwiastka yin  –  są bardziej pasywni.

Każdy dzień wykazuje odmienną polaryzację przewodnią. Są dni z dominującą energią Yang – dynamiczną. Człowiek z natury dynamiczny- w połączeniu z takim potencjałem dnia, może być bardziej poddatny na stres. Dominować będą u niego reakcje impulsywne. Jeżeli dany  osoba urodziła się z dominującą energią Yin- pasywną, tego dnia będzie lepiej funkcjonowała, ponieważ  będzie wspierana (balansowana) przez polaryzację dnia.

Stale w ciągu dnia balansujemy między polaryzacją pozytywną i negatywną. Między gorącem a zimnem. Także w świecie uczuć. Dbajmy, aby były w równowadze!

immunologiczne zdrowotne zagadnienia. Hahimoto

Balans pierwotnych sił  natury –  Yin i Yang a zdrowie

Załamanie balansu polaryzacyjnego, o który nietrudno przy obecnym nadużywaniu fal elektromagnetycznych…. komputery, telefony., i wielu innych zdobyczy cywilizacyjnych, jest powodem problemów  zdrowotnych. Tych nieuchwytnych, niewyjaśnionych przez lekarzy, dlaczego i co je powoduje.

Zaburzenia hormonalne tarczycy, jej niedoczynność czy nadczynność tarczycy, czy choroby z autoagresji jak na przykład Hashimoto, są spowodowane zaburzeniem na poziomie biochemicznym organizmu. Przewaga pierwiastka yang to przegrzanie organizmu od środka, które  manifestuje się nadczynnością. Przewaga pierwiastka yin manifestuje się ,,niedogrzaniem” (brak elementu ognia o polaryzacji yang) organizmu , manifestujące się niedoczynnością tarczycy. Więcej – Hashimoto nie bierze się znikąd   Hashimoto uleczalne 

Melissa Wise, 2016

© copyright 

Translate »