nie ważne co, ważne KTO!

kto -silna osobowość generuje sukces!  Generuj powodzenie,

kolorystyczne zróżnicowane osobowości

jak wygląda kolorystycznie twoja osobowość. Zainteresowany – kontakt per mail.
generowanie bogactwa

swój potencjał urodzeniowy, możesz poznać, a dosłownie zobaczyć w formie kolorów.  Od razu pewnie nasuwa ci się pytanie, ale co mi to da…. bardzo dużo, będziesz wiedział, jakie frekwencje kolorystyczne są ci korzystne. Wspierają cię w generowaniu powodzenia. Dla przykładu,  dla osoby o takim kolorycie ,,duszy“, a logicznie tłumacząc – uwarunkowaniach elektromagnetycznych wewnętrznej natury – jak poniżej na obrazie, szczęśliwa, czyli korzystna – jest kolorystyka niebieska.Także granat i indygo. Frekwencje tych kolorów zwiększają siłę generowania przez tę osobę powodzenia, na przykład w miłości.

sukces generuje sukces

 Energia wrodzona to siła ekspandująca w trakcie życia. O tym, jak dalece nasze życie jest spełnione, decyduje charakter tejże energii – jej wzajemna polaryzacja i dynamika. W tej materii można znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jednym fortuna sprzyja, a inni przyglądają się jej z daleka. Dlaczego jedni mają szczęście w miłości, a inni mniej – albo w ogóle.

Potencjał energetyczny to ofiarowany skarb w momencie narodzin,  warto z niego w pełni świadomie korzystać.

Ciekawostka

Mężczyźni częściej proszą o kolor bogactwa, kobiety miłości.

Kolor bogactwa

jaki ty masz najkorzystniejszy kolor, pomagający ci generować szczęście w życiu? Dla osoby o kolorycie ,,duszy“ poniżej – kolorem generującym na przykład miłość jest biały.,  złoty, srebrny… także szary i popielaty.

Proces uczenia się bycia świadomym swojej wartości.

W świadomym procesie kreowaniu życia, pomocne jest, wręcz nieodzowne -intuicyjne wyczucie polaryzacji pierwiastka męskiego i żeńskiego. Polaryzacji yang i yin.  Nauczenia się podświadomego obserwowanie i kontrolowania procesu przechodzenie jednego,-  aktywnego stanu,  w drugi,- pasywny. Tam, gdzie jest yang, jest trochę yin, oczekujące na zaistnienie. Yang przechodzi w yin. Tam, gdzie jest yin, jest trochę yang. Yin przechodzi w yang. Płynność tej wymiany  polaryzacyjnej – to podstawa funkcjonowania wszechświata. To siła twórcza! To balans polaryzacyjny sił yang i yin przynosi rezultat w postaci manifestowanie się na poziomie fizycznym pożądanych, pozytywnych  efektów.  Sukcesu na poziomie różnych aspektów życiowych, takich jak związek czy praca zawodowa. Załamanie  tego balansu, łagodnego i naturalnego  przechodzenia jednej siły polaryzacyjnej w drugą –  to destrukcja.

Balans energetyczny zwiększa szansę na sukces.  Nic na siłę i w odpowiednim momencie. W podświadomym systemie ludzkiego istnienia dobrze  sobie zakodować to motto. Każdy z nas w momencie urodzenia wnosi określony potencjał polaryzacyjny. Jedni bardziej dynamiczni – mają przewagą pierwiastka yang. Inni z  przewagą pierwiastka yin  –  są bardziej pasywni.  Mały procent istot ludzkich przychodzi na świat – rodzi się – ze zbalansowanym yin i yang. Są to szczęśliwcy.  Większość całe życie balansuje między pozytywnymi wydarzeniami i ich przeciwieństwem. Przepracowuje stan emocjonalny, którego wzięcie pod rozsądną kontrolę ma moc generowania powodzenia! Energetyczne DNA – albo (jak wymiennie także określam)  Matrix e,DNA jest kluczem do przepracowania i pokochania siebie!

Analiza osobistego energetycznego DNA – skontaktuj się przez mail melissa_wise@ymail.com

 

Translate »