uprzejmie informuję o możliwości....

uprzejmie informuję o możliwości zasięgnięcia informacji o osobistych  szczęśliwych kolorach, aktywujących powodzenie w miłości i w sferze finansowej. Jak to działa… prosto. Kolory to fale elektromagnetyczne. Te szczęśliwe frekwencje przypisane każdemu z nas w momencie urodzenia, stosowane  świadomie w ubiorze czy kolorystyce otoczenia – doskonale wpływają na całą strukturę elektro magnetyczną człowieka.   Wzmacniając pole elektromagnetyczne, wzmacniasz siebie.Stajesz się magnesem  przyciągającym, co pragniesz… co myślisz. A wszystko to  odbywa się to można powiedzieć pozazmysłowo –  na poziomie podświadomym.

… świadome myślenie jest bardzo w cenie…  pomyślenie, co chcemy zrobić, zmienić, zaplanować, ale –  aby wytrwać w świadomym postępowaniu, potrzebna jest współpraca naszej podświadomości. Tej niewidocznej części istoty ludzkiej, która odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu. Trzeba stać się magnesem generującym pragnienia. I tym magnesem jest pole elektromagnetyczne … frekwencje kolorystyczne. Gdy są zharmonizowane i zbalansowane – stajemy się silnym magnesem, generujemy … manifestujemy życzenia!

 kontakt melissa_wise@ymail.com. Konsultacja może być udzielona przez whats up lub telegram.

Do analizy dołączam, na życzenie –  kolorystyczną wizytówkę daty urodzenia.w formie   na pdf.

 

Sukces przyciąga sukces!

Sukces przyciąga sukces! 

Energia wrodzona to siła ekspandująca w trakcie życia. O tym, jak dalece nasze życie jest spełnione, decyduje charakter tejże energii – jej wzajemna polaryzacja i dynamika.  W tej materii można znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jednym fortuna sprzyja, a inni przyglądają się jej z daleka. Dlaczego jedni mają szczęście w miłości, a inni mniej – albo w ogóle.

Potencjał energetyczny to ofiarowany skarb w momencie narodzin,  z którego warto w pełni świadomie korzystać. S

 

Sukces w materii odchudzania… 

Translate »