Konstelacja energetyczna ( Matrix energetyczny)

Konstelację energetyczną tworzą przejawiające się w przedziale dobowym (24 godzinnym) – charakterystyczne wartości elektromagnetyczne dla danego dnia

Tę konstelację ( energetyczne DNA dnia ) – przedstawiam Państwu za pomocą kolorów w różnej postaci, Na przykład w formie – ,,flower of day” – czy wizytówki, czy zdjęcia natury, a oddającego kolory danego dnia. W każdym przypadku chodzi o zapoznanie się z barwami będącymi budulcem wszechświata (,,zalążkami możliwości’) w  fazie przed manifestacyjnej.  Kolory (zestawienia elektromagnetyczne, jakie sobą prezentują) są wyraziciele światła – Boskości, Najwyższej Inteligencji, a tym samym obdarzone są mądrością… potencjałem kreacyjnym.

Dualistyczny charakter natury

Potencjał kreacyjny świata jest dualistycznej natury. Opiera się na grze yin i yang  (ładunek ujemny i dodatni)  i wzajemnej relacji między wspomnianymi wyżej budulcami wszechświata, mianowicie: woda, drewno, ogień. ziemia, metal.

Człowiek będący częścią wszechświata, przejawia się (więcej  Flower of Life) i funkcjonuje na tych samych zasadach. I jego dotyczy gra świateł….wzajemna polaryzacja i harmonijna współpraca pięciu przejawów energii.

Każdy organ ciała to zakres dwuwymiarowy, to sfera materialna i niematerialna. Materia i Energia. Te pięć przejawów energii w odniesieniu do człowieka oznacza pięć głównych organów i pięć dodatkowych. Każdy z organów odpowiedzialny jest za inną sferę emocjonalną,.

Woda reprezentująca nerki i pęcherz moczowy, powiązana jest z uczuciem strachu & poczuciem bezpieczeństwa.

Drewno to – wątroba i woreczek żółciowy, uczucie zadowolenie & irytacja.

Ogień to  – serce i jelito cienkie, uczucie radość & smutek.

Ziemia to – śledziona, żołądek i trzustka, uczucie współczucia & brak miłosierdzia..

Metal to – płuca i jelito grube, uczucie lęk & odwaga.

Na poziomie energetycznym  każdy z pięciu  organów głównych ma odpowiednika duchowego. 

Można to sobie wyobrazić jako sferę materialną – widoczną, serce cielesne i nie materialną –  serce duchowe (poziom energetyczny).

Odpowiednicy  duchowi:

  • serce –  to Shen – duch determinujący energię umysłu ( planeta  Mars)
  • płuca –  to Po,  duch odpowiedzialny za egzystencję, oddech ( planeta Wenus)
  • nerki – to Zhi, duch odpowiedzialny za siłę woli ( planeta Merkury)
  • śledziona -Yin  to duch odpowiedzialny za Intelekt ( planeta Saturn)
  • wątroba to Hun, duch odpowiedzialny za poziom eteryczny (planeta Jowisz )

Słowo duch odnosi się do wymiaru energetycznrgo  (duch = energia), swoistego napędu życiowego. Ale jak widzimy, tenże wymiar energetyczny jest idealnie zorganizowany. Każdy organ ciała to zakres dwuwymiarowy, to sfera materialna i niematerialna. Materia i Energia. A każda energia ma dokładnie sprecyzowaną funkcję działania w świecie  elektryczno – magnetycznym.

Uświadom sobie…

O tym czy umysł sprawnie pracuje decyduje energia serca –SHEN. O tym, czy łatwo się uczysz,  decyduje energia śledziony –YI. O tym czy jesteś odważny, śmiały – decyduje energia płuc – PO. O tym, czy sprawnie podejmujesz  decyzje i nie obawiasz się podążać w różnych kierunkach, decyduje energia wątroby – HUN.

Najwyżej w hierarchii duchowej…energetycznej znajduje się Shen. Serce Duchowe. Utrzymuje komunikację między organami i nadzoruje ich pracę. (Jako ciekawostkę podam…o jakości snów decyduje – odpowiednik energetyczny wątroby – Zhi) . Organy ciała powiązane są na poziomie energetycznym z odległymi planetami (podanymi powyżej).

Człowiek na poziomie biochemicznym jest swoistą…myślącą konstelacją planetarną. Ale jego myślenie  uwarunkowane jest jakością i ilością ofiarowanych mu w momencie urodzin pięciu form przemiany  (szczęście niebiańskie) i  czasowymi umiejętnościami adaptacyjnymi.  Naistotniejszy jest jednak moment budzenia samoświadomości, jej rozszerzania… i przekraczania sfer ,,niedosięgalnych’’ na drodze samodoskonalenia.

Każdy dzień wnosi w zakresie pięciu form przemian i polaryzacji yin yang,  kompletnie odmienny potencjał energetyczny ( tak, jak byśmy mieli każdego dnia z innym człowiekiem do czynienia… raz mniej. raz więcej nam przychylnym).

Podając informacje,  skupiam się na pozytywnej stronie każdego dnia. Wyeksponowanie…wskazanie korzystnych wibracji dnia,  ma na celu ich pobudzenie. Dzień po dniu skierowania świadomości w kierunku światła… miłości.

Jak to działa…

Podawane kolory są, o czym już pisałam, potencjałem energetycznym i  połączone z myślą sprecyzowaną  w konkretnym temacie, mają  tego dnia w sferze,  na przykład biznesu – finansów –  jeszcze większą siłę manifestującą.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Translate »