W niebo patrzyła… na co liczyła.  Naiwna była…

W niebo patrzyła… słońcem, powietrzem, po prostu istnieniem się cieszyła. Radością emanowała. Ludziom ufała. jeszcze nadzieję miała, że nie będzie szybko  skonsumowana. Naiwna była…

Już numerek na uszku przypięty miała!