W niebo patrzyła… na co liczyła.  Naiwna była…

W niebo patrzyła… słońcem, powietrzem, po prostu istnieniem się jeszcze cieszyła. Radością emanowała. Ludziom ufała, jeszcze nadzieję miała, że nie będzie szybko skonsumowana.

Naiwna była…

Już numerek na uszku przypięty miała!