to o o czym myślisz, manifestuje się w życiu.

To o o czym myślisz, manifestuje się w życiu.

cóż, że będziesz ten sekret znał.. Sztuką jest, abyś go stosować umiał!

W pewnym sensie chodzi o zdobycie umiejętności w tym właśnie względzie,  bo teoria to jedno, a praktyka to drugie – dwa przeciwne bieguny szerokiej rzeki… Oceanu.

Sekret życia dostępny jest dla każdego. Głosi – to my sami tworzymy naszą rzeczywistość i jest ona  w dominującym stopniu dokładnie taka, jak nasze myślenie. Im więcej myślimy o czymś, tym szybciej ma to szansę zamanifestować się w naszym życiu.

I Ching, Chińska Księga Mądrości – wyraża ten sekret kreowania życia pod postacią Teorii Idei, a głoszącej ,, wszystko w świecie rzeczywistym istnieje najpierw w świecie przed manifestacyjnym w formie idei ” (czyli myśli). Teorię tę można sobie wyobrazić jako istnienie dwóch równoległych światów: duchowego i materialnego, a dotyczącego tego samego zagadnienia.

Czyli myśl jest punktem wyjścia w procesie kreacyjnym… (Co będziesz myślała/ ł to będziesz miała ).  Myśl, to rodzaj energii niematerialnej, to budulec rzeczywistości….

Sekret życia dostępny jest dla każdego…

… wystarczy tylko odpowiednio myśleć. Prawda, ale uwarunkowana wieloma faktorami. Gdyby to było takie proste, to mielibyśmy raj na Ziemi. Sami bogaci i szczęśliwi w związkach.. Właściwe myślenie – pozytywne i ukierunkowane na sukces, jest  wartościową umiejętnością..

Pytanie -co to znaczy właściwie myśleć. Kiedy wiesz, że dobrze myślisz, że efekty myślenia, będą korzystne dla ciebie. W którym momencie możesz interweniować w proces kreacyjny…to ciekawe zadanie domowe w tej kwestii..

Twój sposób myślenia zależy od wielu czynników – od wychowania, od szkoły (nauczycieli),  od miejsca, gdzie żyjesz, od ludzi, z którymi stale masz do czynienia. Te akcenty tworzą ciebie.

właściwie myśleć.

Wwaściwie myśleć – co można uczynić w tym względzie.

Trzy aspekty istnienia decydują o  sposobie myślenia (są wypadkową postępowania) i każdy z nich można dowolnie skorygować!

Pierwszy poziom mentalny  to  – umysł świadomy. On rejestruje na chłodno zachodzące wokół wydarzenia, a przepuszczając przez pryzmat zmysłów – wzrok, słuch, zapach, smak, dotyk –  ocenia racjonalnie jako wartościowe albo nie. To pierwsza, bardzo ważna faza zetknięcia ze światem. Ta część twego istnienia nie kieruje się sercem… Dominuje w jej osądzie rozsądek (przynajmniej powinien!). jest to bardziej intelektualny odbiór świata,  bazujący na wiedzy zdobytej.

Drugi poziom – umysł podświadomy, to bank emocji – także źródło energii. Umysł świadomy po zdobyciu informacji na temat konkretnego wydarzenia przekazuje je do dalszej ,,obróbki“ do podświadomości, gdzie są przetwarzane – porównywane z wcześniejszymi i wzbogacone o energię emocji wywołaną skojarzeniami… Na tym poziomie coś lubisz albo nie.  Kochasz albo odrzucasz. W ocenie rozgrywających się okoliczności dominuje serce. Uczucia. Tutaj wyłania się osobisty samo koncept…  jaka jestem / jaki jestem.

Umysł świadomy zbiera wszystkie informacje  z otoczenia  i analizuje w kategoriach racjonalnych, ale to umysł podświadomy na te udostępnione  przez świadomość  informacje –  reaguje. I to najczęściej według własnego widzimisię.. To w tym momencie dochodzi do porozumienia albo walki.

Porozumienia, gdy podświadomość postępuje według woli umysłu świadomego. Walki, gdy w świecie podświadomym nadmiar emocji  wywołanych przekazaną informacją, blokuje pójście w kierunku realizacji przesłanej sugestii.

umysł świadomy.

Umysł świadomy potrzebuje współpracy podświadomości, bo to ona ma moc generowania energii potrzebnej do zamanifestowania się form. Nadawania  realnego kształtu wyobrażeń. Bez energii płynącej z  podświadomość – nie ma aktu twórczego.

W procesie doskonalenia reakcji podświadomych, emocjonalnych -istotną rolę odgrywa balans i równowaga pięciu elementów i kolorystyki jaką sobą reprezentują. Jeżeli poziom podświadomy jest zbalansowany, to łatwiej dochodzi do współpracy UMYSŁ – UCZUCIA.

Trzeci poziom to – nadświadomość. Będąc w zakresie energetycznym nadświadomości dokonujemy intuicyjnie właściwych decyzji. Poziom ten jest dostępny dla każdego, kto poprzez medytację , modlitwę otworzy umysł i serce na  czystość płynącą z wyższych wibracji. (Od 528 Hz wzwyż).

czwarty wymiar.

Czwarty wymiar to jest stan określany  – wu wei – stan bycia w niebyciu.  Zdarza się, że w przełomowych okresach życia ,,dotykamy”  tego zakresu… zdarzają nam się dziwne, niewytłumaczalne w kategoriach dzisiejszej wiedzy, zdarzenia. Dziwne zbiegi okoliczności, jest to poziom bardzo wysokich wibracji.

Kreowanie fajnego, szczęśliwego  życia to ofiarowanie sobie satysfakcji z istnienia niezależnej od tego, co ktoś o nas mówi, czy myśli. Najważniejsze jest to, co my o sobie myślimy. A to jest wprost proporcjonalnie uzależnione od stopnia osiągania celów.

Sekret życia polega na wypracowaniu stanu konstant – poziomu energetycznego powyżej  528 Hz, bez względu na przydarzające się wydarzenia ,,bycie` w nim.

Ten poziom energetyczny to pokonaniu strachu przed niewiadomym,  obaw o przyszłość, niewiary w siebie. Jest to stan wybaczania… wypracowania czystości wewnętrznej. Ale zanim do tego momentu dotrzemy, możemy dzień po dniu wyćwiczyć się w umiejętności kreatywnego myślenia. Takiego samodoskonalenia.

Sekret życia to samodoskonalenie… to dojście do stanu delektowanie się tym procesem.

W świadomym samodoskonaleniu wartościowe są informacje z daty urodzenia – otwierają one drogę do podświadomości, a tym samym zwiększają  możliwość przepracowania ukrytych zagadnień i łatwiejszego zrealizowania  marzeń.

 

Translate »