Terminem  Flower of Life (Kwiat Życia) określam kwiaty tworzone na podstawie analizy Energetycznego Kodu, dokonanej na podstawie daty urodzenia. Kwiat symbolizuje kolorystyczny matrix energetyczny osoby. 

Kolory płatków kwiatu obrazują elementy – budulce wszechświata ofiarowane przez naturę i zamknięte dokładnie w przedziale czasowym naszych urodzin: roku, miesiącu, dniu i godzinie…(dodałabym sekundę. ale to już temat na odrębny tekst).

Te elementy tworzą strukturę biochemiczną człowieka, ekspandującą w trakcie życia. Są osobistą esencją – źródłem naszej osobowości. Rodzaj tych elementów i wzajemna polaryzacja – układ Matrix, jaki tworzą –  determinują w decydującym stopniu charakter człowieka. Nikt przed ich wpływem nie ucieknie, bowiem są częścią nas. Są pieczęcią!

Można tylko nad nimi, a konkretnie nad swoimi podświadomymi reakcjami pracować, aby w ten sposób doskonalić swoją drogę życiową. Wydostawać się poza Matrix! Stać się osobą, jaką sobie życzymy.

Kolory to światło, a światło to życie w różnych przejawach. W kolorach zawarta jest energia…

Kolory płatków kwiatu to energetyczny potencjał. Każdy z nich mówi tak wiele.

Myślę, że drogą do poprawienia sytuacji świata w skali globalnej, jest doskonalenie siebie. Kropla do kropli… Promuję  energetyczny DNA, ( w formie kwiatu czy wizytówki), bo jest kluczem do siebie, ułatwia pracę nad sobą. Czyni ją wręcz fascynującą!

Jak powiedział Lao tze – Chiński uczony: Poznanie innych to inteligencja. Poznanie siebie  to mistrzostwo.

Jednocześnie myślę, że fajnie było by, aby wszyscy na świecie znali swoje kolory, żeby wiedzieli, jacy są barwni i fajni.  I wojen by nie było… Bo każdy koncentrowałby się na słonecznej stronie życia.

Czy kod urodzenia będzie zobrazowany w formie kwiatu, który możesz oprawić i postawić na biurku, czy w formie wizytówki, którą można nosić… w torebce na szczęście – (najlepiej w obu formach.) ma znaczenie w wymiarze zrozumienia.  W sumie chodzi  mi o wizualnie…. a tym samym  bardziej sugestywne przekazanie informacji o tym,  jakie kolory ktoś posiada, a jakich mu brakuje.  Kolory są, strukturami molekularnymi odpowiadającymi za świat emocjonalny, ale i – mentalny. Są dlatego tak ważne.

Tu można zamówić  Matrix / KOD Energetyczny – w formie Flower of Life lub wizytówki wraz z analizą. Masz pytanie, nie wahaj się, pytaj per mail.