sekretny przyjaciel. Poniedziałek 2.10. Matrix dnia

sekretyny przyjaciel. Poniedziałek 2.10. Matrix dnia Polaryzacja dnia jest idealna. Takie same szanse dla obu pierwotnych sił natury –  50 procent energii męskiej yang – dynamicznej i 50 procent energii żeńskiej yin, pasywnej. Poniedziałek serwuje balans...
Translate »