frekwencje, które leczą.

frekwencje, które leczą. Kolory emitują frekwencje, które leczą ciało, duszę, sytuacje życiowe. Nasuwa się pytanie, jak z tego skorzystać. Czy w ogóle można we współczesnym ,, hałaśnym“ świecie. Każdy kolor – to energia oscylująca na odmiennym paśmie...

matrix energetyczny. Środa 20 września

Kolor czarny jest dla Środy kolorem Inteligencji… (Tak jak spojrzenie NANCY). W świecie energii frekwencja koloru czarnego – skierowanie do środka, refleksja – wyhamuje konfrontacyjne tendencje nadmiaru energii metalu dzisiejszego dnia.  fantastyczny...
Translate »