ambitny. Randka z… Czwartek 1.03

Kolory są przejawem Boskości. Doskonały dzień na ambitne zamierzenia. Co decydujące o sukcesie, uwzględniając trzy faktory – człowiek, miejsce, czas.  Bycie w odpowiednim czasie  w danym miejscu.  (To samo miejsce w innym przedziale czasowym, generuje odmienne...
Translate »