... w części pierwszej...

jak wspomniałam w części pierwszej –  pieniądze są symbolicznie reprezentowane przez element  metal o pokaryzacji  Yin – Slementem je przyciągającym jest ełement ogień, ale Yang.

Czyli wymagane są te dwa elementy o  przeciwnych bieguny. To o stałe faktory potrzebne do urzeczywistnienia bogactwa w naszym świecie materialnym.

Pieniądze są obecne stale w  przestrzeni kosmicznej … Są swoistym przejawem energii stymulującym życiem. Napędzają je.

Przypomina mi się, jak zapytano wielkiego mistrza – a skąd mamy wziąć  pieniądze na ten projekt (który planowano, nie mając jeszcze .środków).. Mistrz odpowiedział – pieniądze są i wystarczy dodać trochę ciepła i mądrości, a każda suma nam potrzebna zjawi się. Bo pieniądze są, trzeba tylko po nie sięgnąć.  Brzmi to tak trochę, jak ,,że pieniądze leżą na ulicy, wystarcza  się po nie schylić”,  Na której ulicy… wielu chciało by wiedzieć. Oczywiście, są to przenośnie. Powiem więcej, pewnie jedni by nie widzieli pieniędzy na tej ulicy, a inni zbierali z niej je  pieniędze garściami.

Tak jak w życiu. jedni widzą niezliczone możliwości zarabianie pieniędzy, a inni nie.

Czyli dobrze jest oczy,,  szeroko otworzyć“i cieszyć się już teraz na zarobienie pieniędzy. Cieszysz się z ich posiadania, jeszcze ich nie mając.

Tę fazę określiłabym fazą radości… fazą oczekiwania. Oczekujesz po prostu, że pieniądze płyną do ciebie drzwiami i oknami. Wytrwaj w tym stanie. egzaltacji,  ile możesz,  bez względu na efekty. Ten wewnętrzny stan emocjonalny,  to właśnie rodzaj energii ognia o zabarwieniu Yang.

W końcu materializacja następi. Twój ogień wewnętrzny zacznie przyciągać… już przyciąga element  metal Yin, czyli pieniądze cdn –  tekst pieniądze a czas.

 

 

oczy,, szeroko otworzyć`

Czyli dobrze jest oczy,,  szeroko otworzyć“i cieszyć się już teraz na zarobienie pieniędzy. Cieszysz się z ich posiadania, jeszcze ich nie mając.

Tę fazę określiłabym fazą radości… fazą oczekiwania. Oczekujesz po prostu, że pieniądze płyną do ciebie drzwiami i oknami. Wytrwaj w tym stanie. egzaltacji,  ile możesz,  bez względu na efekty. Ten wewnętrzny stan emocjonalny,  to właśnie rodzaj energii ognia o zabarwieniu Yang.

W końcu materializacja następi. Twój ogień wewnętrzny zacznie przyciągać… już przyciąga element  metal Yin, czyli pieniądze cdn –  tekst pieniądze a czas.

 

Translate »