Co oczekujesz, to otrzymujesz…. Rzeczywiście.

Jeżeli urzeczywistni się nasze pragnienie w stu procentach, to określane jest to jako … zdarzył się cud. W większości  oczekiwania – wydarzeń, pragnień, życzeń… mijają się z realnością albo otrzymujemy tylko fragmenty tego, co byśmy chcieli.

O tym, aby zdarzył się cud decyduje Coś, na poziomie niewidocznym.  Energia kreatywna tworzy idealną, (dokładnie odzwierciedlającą nasze życzenia)  matrycę energetyczną.  Coś – to dla mnie  Najwyższa Siła Kreacyjna… to światło. To Bóg. To Coś, co ludzkiej istocie pomaga, rozjaśnia drogę, którą podąża.

Ale to Coś – Boskość istnieje w każdej istocie. W jakim stopniu się manifestuje uzależnione jest od prawa rządzącego wszechświatem; prawa polaryzacji i relacji form przemiany.

Balans polaryzacyjny pierwiastka yin i yang, i harmonia form, biorących udział w cyklu manifestacyjnym, są nieodłącznym punktem wyjścia do efektywnego tworzenia.

Masz myśl – uważasz, że znakomitą… chcesz ją zrealizować. …

Wszystko w tym momencie zależy od ciebie. Jak wytrwasz w swym postanowieniu. Czy dasz się odciągnąć od  twego planu, jak silną masz osobowość, aby nie ulegać wpływowi ludzi, którzy nijako podchodzą do życia. Neutralizują twoją chęć .. pragnienie działania. osiągnięcia celu. Już sama świadomość, że jedni ludzie wpływają na ciebie pozytywnie, a inni rozbrajająco jest istotna. Pozwoli ci wybierać – w miarę możliwości – właściwe towarzystwo, Blokowania się przed nicością –  a otwierania na wspaniałe twórcze energetyczne wibracje… potęgujące twoją motywację do trwania przy realizacji planu, marzenia… czegokolwiek sobie życzysz. cdn

 

Translate »