Dzisiejsza sobota jest bardzo ciekawym dniem.

Na poziomie polaryzacyjnym dominuje energia aktywna,  męska – Yang. Dzień na wyjście do przodu, na działanie, spotkanie, różne czynności wymagające fizycznego zaangażowania.

Sobota na poziomie energetycznym jest  trochę rozpuszczona… ma za dużo wsparcia. Tak, jakby ktoś chciał  cię wyręczać w wykonywaniu czynności…  To osłabia. Lepiej samemu kontrolować życie.

Aby zrównoważyć tę energetyczną tendencję,  sobota potrzebuje dodanie jej elementu Drewna.

Kolor zielony jest kolorem  autorytetu i siły dzisiejszego dnia. Sobota bez niego jest nieproduktywna.

To ważne, bowiem w układzie energetycznym dnia jest przejawione bogactwo, ale linkiem go aktywującym jest właśnie frekwencja zieleni.  A zieleni nie ma w kodzie dnia. Wskazane dodanie.

(Jedynie urodzeni z cyfrą 4 i 5 na końcu daty – nie potrzebują tego czynić)…

Rozmowy, związane z finansami owocniejsze w drugiej części dnia (nasilona kumulacja tego rodzaju energii).

Sobota jest wspaniałym dniem  na relaks w naturze… drzewa to doskonały coctail wizualny dokarmiający duszę.

 

Translate »