.... dominującą rolę przejmuje element ziemia.

W 2018 roku pałeczkę przejmuje element Ziemia. Każdego następnego dnia wibracja o cechach elementu  ziemskiego będzie dominować. Rozdawać karty…  Obecny rok można sobie wyobrazić jako wysoką górę, a przed nią mniejszą. Góra nad górą.

Element Ziemia w sferze pozytywnych uczuć  to – opiekuńczość, wrażliwość, miłosierdzie, matczyna miłość, wyrozumiałość dla bliźniego. W negatywnych – przeciwieństwo wyżej wymienionych.

Rok z podwojonym elementem ziemskim, to czas nakręcający do działania, robienia kariery. Rok – wygórowanych ambicji i podążania – niestety czasem za wszelką  cenę (aspekt negatywny – bezwzględność, stłumienie uczuć) do góry w statucie społecznym. Na szczyt piramidy Masłowa,… a że ludzi jest sporo, to może być tłoczno na tej ścieżce pod górę.

Tylko że po co w tłumie, po co się przepychać. Proponuję w spokoju znaleźć swoje podejście i wtedy ewentualnie zaprosić inne osoby ( dobrany zespół), aby zdobywać szczyty, realizować plany. W grupie jest nieźle…

Rok 2018 –  to dobry rok na głębsze przemyślenie, na uczynienie czegoś szczególnego dla Matki Ziemi.  Na zapoczątkowanie nowych projektów, których ,, rok góry” jest skarbnicą.

Tendencje czasowe – wibracje generujące charakterystyczne uczucia, są dostępne i odczuwalne każdej istocie  na tej przepięknej planecie ZIEMI. Ale, to ludzie posiadają i intuicję  (naturalne reakcje), i przede wszystkim bardziej rozwinięty przedni płat mózgu, a odpowiadający za logiczne myślenie.  Dzięki temu, mają możliwość dokonywania wyboru. Pamiętaniu o człowieczeństwu.

Rok najbardziej – można powiedzieć,  automatycznie – sprzyjający osobom z elementem mistrzowskim  o charakterze drewna.

(Osobisty element mistrzowski można zamówić, przesyłając przez mail datę urodzenia).

Cały bieżący rok ma zwiększone zapotrzebowanie na element woda. Woda w każdej postaci…

Chciejcie, a będzie dane. Według twojej woli się stanie. 

 

 

Translate »