Boskość jest tam, gdzie jest piękno.

… w kropli rosy, śpiewie ptaków, szumie wody.

Miłość jest przejawem  piękna  duszy.

Boskość manifestuje się przez piękno.

Piękno jest manifestacją Boskości.

Spokojne… głębokie oddychanie to – z Najwyższym obcowanie.

 

Translate »