Mantra uzdrawiająca.

Pragniesz miłości, pragniesz być kochaną. Pragniesz być kochanym … (retoryczne pytania)

Wysyłaj w świat to, co pragniesz otrzymywać. –  Co będziesz w świat wysyłał/a, to będziesz z powrotem otrzymywał/a-.

Oto mantra generująca wibrację miłości i potęgująca jej manifestację na planie materialnym.

like with like

like with like

W myśl  mistycznej  zasady brzmiącej ,,like with like” (takie samo, takim samym), spróbuj świadomie przywoływać miłość do siebie,  generować jej pozytywną energię.  Nie czekaj, aż miłość ktoś ci da. Ofiaruje…

Miłość to nieodzowny pokarm.  Fantastycznie jest mieć wibracje tego wspaniałego uczucie zawsze przy sobie! ( Ukryj je czule – na przykład w puderniczce).

Mantra – Love / Miłość

Wciągnij głęboko powietrze, a wydychając, napełniaj je słowem LOVE (lub Miłość do wyboru). Następnie z wdechem wciągnij z powietrzem słowo LOVE (energię ukrytą za nim).  I ponownie długi i radosny wydech, a z nim wysłanie w świat energii miłości.

Jeśli masz zagadnienie…

Jeśli masz zagadnienie z otaczającym Cię światem, potrzebujesz pozytywnej energii, by przepracować to, co cię dotyka, to ta mantra jest jak najbardziej zalecanym remedium. Praktykując ją, odczujesz, że wszystko dookoła nabiera kolorytu.  Innego wymiaru.  I to, co było zagadnieniem – przestaje nim być.

Mantra ta generuje pozytywne wibracje. Dodaje odwagi. 

Praktykuj. Delektuj się nią!

Długi radosny wdech –,wciągnięcie” słowa LOVE. Moment zatrzymania, odczucia energii miłości w sercu. I długi wydech, i wysłanie słowa LOVE w świat. I znowu…

Powtórz tę mantrę… długi radosny wdech – LOVE i  wydech –  LOVE I ponownie długi, radosny wdech – napełniony energią słowa LOVE. I  wydech – wysłanie w świat słowa Love.

I ponownie długi, radosny wdech …. LOVE. I wydech… Love.

Wdech i wydech zaczynają tworzyć jedność. Ty i świat tworzycie jedność. Tylko to słowo Love i pozytywne emocje z nim związane….

                                              Love     Miłość

Powtórz tę mantrę parokrotnie albo wielokrotnie… Możesz na przykład cały dzień nad nią pracować… delektować . Cały tydzień… według twojej woli się stanie.

Powtórzę. Delektuj się nią… Jest doskonalsza niż najwspanialszy deser!

Naturalnie, miłość ma różne oblicza. Ale każda delikatna jej forma jest twórcza – utrzymuje twoje ciało i ducha na wyższych, a tym samym korzystnych poziomach wibracyjnych, manifestujących się jako doskonałe samopoczucie!

Światło miłości rozjaśnia duszę, obdarowuje wiarą  w dobre wydarzenia, w pomyślny los! Masz do niego Prawo!

Translate »