Pragniesz miłości, pragniesz być kochaną. Pragniesz być kochanym.

Wysyłaj w świat to,  co pragniesz otrzymywać. (Co będziesz w świat wysyłał/a, to będziesz z powrotem otrzymywał/a).

Oto mantra generująca wibrację miłości i potęgująca jej manifestację na planie materialnym. W myśl  mistycznej  zasady – Like with like (takie samo, takim samym). Spróbuj świadomie przywoływać miłość do siebie, generować jej pozytywną energię. Nie czekaj, że miłość ci ktoś da, miej wibracje tego wspaniałego uczucie zawsze przy sobie. 

Mantra – Love / Miłość

Wciągnij głęboko powietrze, a wydychając, napełniaj je słowem LOVE (lub Miłość – do wyboru). Następnie z wdechem – wciągnij z powietrzem słowo LOVE – (energię ukrytą za nim).   I ponownie długi radosny wydech, a z nim wysłanie w świat energii miłości.

Praktykuj mantrę

Długi radosny wdech – ,, wciągnięcie” słowa LOVE i wydech – wysłanie słowa LOVE w świat. I znowu… Powtórz tę mantrę. długi radosny wdech – LOVE i  wydech –  LOVE . 

I ponownie długi radosny wdech napełniony energią słowa  LOVE i wydech – wysłanie słowa Love w świat. 

I ponownie długi radosny wdech napełniony energią słowa  LOVE i wydech – wysłanie słowa Love w świat. I ponownie długi radosny wdech napełniony energią słowa  LOVE i wydech – wysłanie słowa Love w świat. I ponownie długi radosny wdech napełniony energią słowa  LOVE i wydech – wysłanie słowa Love w świat. I ponownie długi radosny wdech napełniony energią słowa  LOVE i wydech – wysłanie słowa Love w świat. I ponownie długi radosny wdech napełniony energią słowa  LOVE i wydech – wysłanie słowa Love w świat. 

Powtórz tę mantrę parokrotnie. 

Naturalnie miłość ma różne oblicza. Ale każda delikatna jej forma jest twórcza – utrzymuje twoje ciało i ducha na wyższych, a tym samym korzystnych poziomach wibracyjnych manifestujących się jako doskonałe samopoczucie! Światło miłości rozjaśnia duszę, obdarowuje wiarą  w dobre wydarzenia, w pomyślny los! Masz do niego Prawo!