Konstelacja Energetyczna ( Matrix Energetyczny dnia).

Konstelacja Energetyczna dnia to przejawiające się w przedziale dobowym (24 godzinnym) charakterystyczne wartości elektromagnetyczne. Energia dnia to aktywny potencjał natury biorący udział w powstawaniu wydarzeń.

Tę konstelację energetyczną ( Matrix Energetyczny) ukazuję wizualnie za pomocą barw. Kolory odzwierciedlają rodzaj energii, o różnej frekwencji elektromagnetycznej i sile., a będącej budulcem wszechświata (,,zalążkiem możliwości’) ‚w  fazie przed manifestacyjnej.

Kolory ( tworzące Matrix Energetyczny) – to wyraziciele światła – Boskości, Najwyższej Inteligencji, a tym samym obdarzone są potencjałem kreacyjnym. I to jest godne uświadomienia sobie. Bez światła jest pustka. Pusta scena. To światło ożywia, kreuje…

Potencjał kreacyjny świata jest dualistycznej natury. Opiera się na grze polaryzacyjnej  między yin i yang  (ładunek ujemny i dodatni)  i wzajemnej relacje między wspomnianymi wyżej budulcami wszechświata, mianowicie: woda, drewno, ogień. ziemia, metal.

Człowiek będący częścią wszechświata, przejawia się – Flower of Life  i funkcjonuje na tych samych zasadach. I jego dotyczy gra świateł….wzajemna polaryzacja i harmonijna współpraca pięciu przejawów energii. Te pięć przejawów energii w odniesieniu do człowieka oznacza pięć głównych organów i pięć dodatkowych. Każdy z organów odpowiedzialny jest za inną sferę fizyczną, emocjonalną i mentalną.

Woda prezentuje nerki i pęcherz moczowy;  powiązana z uczuciem strachu.

Drewno to – wątroba i woreczek żółciowy; zadowolenie – irytacja.

Ogień to  – serce i jelito cienkie; uczucia;.radość – smutek.

Ziemia to – śledziona, żołądek i trzustka;.współczucie – brak miłosierdzia..

Metal to – płuca i jelito grube;, lęk – odwaga.

Na poziomie energetycznym  każdy z pięciu  organów ma odpowiednika duchowego. Można to sobie wyobrazić jako sferę materialną – widoczną, serce cielesne i nie materialną-  serce duchowe (poziom energetyczny).

Odpowiednicy  duchowi:

  • serce –  Shen.( planeta  Mars )
  • płuca –  Po, ( planeta Wenus)
  • nerki – Zhi ( planeta merkury)
  • śledziona – Yin ( planeta Saturn)
  • wątroba Hun,  ( planeta Jowisz )

Najwyżej w hierarchii duchowej…energetycznej znajduje się Shen. Serce Duchowe. Utrzymuje komunikację między organami i nadzoruje ich pracę.

Jako ciekawostkę podam…o jakości snów decyduje – odpowiednik energetyczny wątroby -Zhi (co decyduje, że śnisz).

Organy ciała powiązane są na poziomie energetycznym z odległymi planetami (podanymi powyżej).

Człowiek na poziomie biochemicznym jest swoistą…myślącą konstelacją planetarną. Ale jego myślenie  uwarunkowane jest jakością i ilością ofiarowanych mu w momencie urodzin pięciu form przemiany  (szczęście niebiańskie) i  czasowymi umiejętnościami adaptacyjnymi.  Najistotniejsze jest jednak moment budzenia świadomości, uczenia się, samorozwoju  i… przekraczania nieprzekraczających sfer na drodze samodoskonalenia.

Każdy dzień wnosi w zakresie pięciu form przemian i polaryzacji yin yang,  kompletnie odmienny potencjał energetyczny ( tak, jak byśmy mieli każdego dnia z innym człowiekiem do czynienia… raz mniej. raz więcej nam przychylnym).

Podając informacje,  skupiam się na pozytywnej stronie każdego dnia. Wyeksponowanie…wskazanie korzystnych wibracji dnia,  ma na celu ich pobudzenie. Dzień po dniu skierowania świadomości ludzkiej w kierunku światła… miłości.

Podawane kolory są, o czym już pisałam, potencjałem energetycznym i  połączone z myślą sprecyzowaną  w konkretnym temacie, mają  tego dnia w sferze,  na przykład biznesu – finansów –  jeszcze większą siłę manifestującą.