Konstelacja Energetyczna…. inaczej Matrix Energetyczny

Konstelację Energetyczną dnia tworzą przejawiające się w przedziale dobowym (24 godzinnym) charakterystyczne wartości elektromagnetyczne. Tę konstelację energetyczną przedstawiam Państwu za pomocą kolorów.  Kolory pozwalają na uwidocznienie charakteru energii, jakie w sobie kryją.

Określenie ,,konstelacja energetyczna” używam  na wizualne wyrażanie kolorystyczne energii elektromagnetycznej dnia ( czasem w formie wielobarwnych kółek, przypominających układ planet). Charakter energii danego dnia we wcześniejszych wpisach wyrażałam wizualnie za pomocą kwiatów – Flower of day. Najczęściej jednak z racji braku czasu, używam zdjęcia natury.

W każdym przypadku chodzi o  zademonstrowanie budulców wszechświata (,,zalążków możliwości’) ‚w  fazie przed manifestacyjnej za pomocą kolorów.

Kolory (zestawienia elektromagnetyczne, jakie sobą prezentują) to wyraziciele światła – Boskości, Najwyższej Inteligencji, a tym samym są obdarzone  potencjałem kreacyjnym.

Potencjał kreacyjny świata jest dualistycznej natury. Opiera się na grze polaryzacyjnej  między yin i yang  (ładunek ujemny i dodatni)  i wzajemnej relacje między wspomnianymi wyżej budulcami wszechświata, mianowiecie: woda, drewno, ogień. ziemia, metal.

Człowiek będący częścią wszechświata, przejawia się – Flower of Life  i funkcjonuje na tych samych zasadach. I jego dotyczy gra świateł….wzajemna polaryzacja i harmonijna współpraca pięciu przejawów energii. Te pięć przejawów energii w odniesieniu do człowieka oznacza pięć głównych organów i pięć dodatkowych. Każdy z organów odpowiedzialny jest za inną sferę emocjonalną,.

Woda prezentuje nerki i pęcherz moczowy;  powiązana z uczuciem strachu.  Drewno to – wątroba i woreczek żółciowy; zadowolenie – irytacja. Ogień to  – serce i jelito cienkie;.radość – smutek.  Ziemia to – śledziona, żołądek i trzustka;.współczucie – brak miłosierdzia.. Metal to – płuca i jelito grube;, lęk – odwaga.

Na poziomie energetycznym  każdy z pięciu  organów ma odpowiednika duchowego. Można to sobie wyobrazić jako sferę materialną – widoczną, serce cielesne i nie materialną-  serce duchowe (poziom energetyczny).

Odpowiednicy  duchowi:

  • serce –  Shen.( planeta  Mars )
  • płuca –  Po, ( planeta Wenus)
  • nerki – Zhi ( planeta merkury)
  • śledziona – Yin ( planeta Saturn)
  • wątroba Hun,  ( planeta Jowisz )

Najwyżej w hierarchii duchowej…energetycznej znajduje się Shen. Serce Duchowe. Utrzymuje komunikację między organami i nadzoruje ich pracę.

Jako ciekawostkę podam…o jakości snów decyduje – odpowiednik energetyczny wątroby -Zhi (co decyduje, że śnisz).

Organy ciała powiązane są na poziomie energetycznym z odległymi planetami (podanymi powyżej).

Człowiek na poziomie biochemicznym jest swoistą…myślącą konstelacją planetarną. Ale jego myślenie  uwarunkowane jest jakością i ilością ofiarowanych mu w momencie urodzin pięciu form przemiany  (szczęście niebiańskie) i  czasowymi umiejętnościami adaptacyjnymi.  Najistotniejsze jest jednak moment budzenia świadomości, uczenia się, samorozwoju  i… przekraczania nieprzekraczających sfer na drodze samodoskonalenia.

Każdy dzień wnosi w zakresie pięciu form przemian i polaryzacji yin yang,  kompletnie odmienny potencjał energetyczny ( tak, jak byśmy mieli każdego dnia z innym człowiekiem do czynienia… raz mniej. raz nam przychylnym).

Podając informacje,  skupiam się na pozytywnej stronie każdego dnia. Wyeksponowanie…wskazanie korzystnych wibracji dnia,  ma na celu ich pobudzenie. Dzień po dniu skierowania świadomości ludzkiej w kierunku światła… miłości.

Podawane kolory są, o czym już pisałam, potencjałem energetycznym i  połączone z myślą sprecyzowaną  w konkretnym temacie, mają  tego dnia w sferze,  na przykład biznesu – finansów –  jeszcze większą siłę manifestującą.

sobota ... na sukces finansowy nastawiona

sobota 8 kwietnia

Sobota jest korzystna w sferze finansów. Doskonała kobieta biznesu.

Wewnętrzne Ja  soboty jest magnesem w tej materii w sferze  energetycznej.

Podwojona energia bogactwa wzmocniona… niebiańskim błogosławieństwem, to jej cech naturalne, stwarzające korzystną strukturę elektromagnetyczną do przyciągania dobrobytu…. pieniądza.

Dzień na  myślenie o finansach… o otwieraniu się nowych możliwości zarobkowych. Dzień na spotkanie w tym temacie.

Sobota  obdarzona niebiańską mocą kreacyjną, wzmocni wszelkie przemyślenia w temacie szerszych i długofalowych planów.

Kolorem bogactwa jest dzisiaj brąz i kolor żółty. Kolory te są w zapisie energetycznym dnia i nie są zalecane (chyba, że intuicyjnie odczuwana jest ochota na te farby).

Sobota jest bogata w pozostałe kolory.. czerwień, niebieski, zielony, różowy.

Wielobarwność kolorów zapowiada sympatyczny dzień.

Jedynym kolorem, który można jej dodać jest kolor BIAŁY.  Kolor ten jest dzisiaj kolorem szczęśliwym…