barwy wpisane w kod urodzeniowy

Terminem  Flower of Life nazwałam kwiaty tworzone na podstawie energetycznego kodu urodzenia. Kolory płatków kwiatu obrazują elementy ofiarowane nam przez naturę i zamknięte dokładnie w przedziale czasowym naszych urodzin – roku, miesiącu, dniu i godzinie.

Tworzą one, te elementy – strukturę biochemiczną człowieka, ekspandującą w trakcie życia.  Rodzaj tych elementów i wzajemna polaryzacja – determinuje charakter człowieka. Nikt przed ich wpływem nie ucieknie.. Są pieczęcią! Można tylko nad nimi, a konkretnie nad swoimi podświadomymi reakcjami pracować.  Kolory płatków kwiatu to nasze energetyczne DNA. Po co ci je  poznać.

Każdy człowiek jest barwny, Piękny. Tyle tylko, że jeden ma więcej barw  i dzięki temu wiedzie mu się lepiej…. Jeżeli jakiegoś koloru brakuje, może to negatywnie wpływać na konkretny aspekt życiowy.. finanse, kontakty międzyludzki, brak  autorytetu (sami wiecie najlepiej, co chcielibyście poprawić). Brak elementu siły projektuje ujemnie na wszystkie aspekty życiowe. Vice versa ludzie mający element siły wpisany w kod urodzenia łatwiej osiągają sukcesy w większości zakresów życiowych.

Warto poznać swój element bogactwa i siły. Czy je mamy w kodzie urodzeniowym.. A jeśli nie – uzupełnić!!!

Każdy poznając swój  Flower of Life  ma szansę wzmocnić swoją strukturę energetyczną. ma większe szanse na sukces finansowy, zawodowy, partnerski.  Energia urodzeniowa jest punktem wyjścia, punktem startu. Mając więcej informacji o sobie w tym zakresie, możecie być efektywnym kreatorem życia.

 

 

Flower of Life

data urodzenia 07.09.1966

kobieta dynamiczna... spragniona ciekawego życia

 

dzisiejszego dnia na poziomie energetycznym dominuje wychłodzenie. Ale nie wszyscy odbierają to wychłodzenie negatywnie. Jest spora grupa, na których energia dnia wpływa super korzystnie. Balansuje  ich wewnętrzne gorąco…. – Flower of Life –

Bo jeżeli kobieta ma 4 razy ogień  (3 razy yang i 1 yin ) – w swoim kodzie urodzenia, to dzisiejsza przewaga elementu wodnego doskonale ją suplementuje… balansuje i uzupełnia na poziomie energetycznym. Dzisiaj ma ona również większą szansę na przypływ gotówki, bowiem element woda (kolor niebieski ) jest jej kolorem bogactwa.

Kobieta o takiej barwnej kolorystyce  – to kobieta spragniona ciekawego życia. Jej wewnętrzny ogień – chryzma potrzebują manifestacji w postaci nowych wyzwań…

 

…kolor bogactwa ma każdy inny. Na przykład Jasiu ma czarny, Łukasz zielony, a Beatka niebieski. Jaki ty masz! Tu możesz zamówić twój kolor bogactwa. Istotny punkt jest taki, że jedni mają ten kolor, mówiąc o kolorze mam na myśli charakter energii przyciągającej bogactwo, wpisany w kod urodzenia (jest nieodłączną częścią ich biochemicznej struktury). Ludzi ci są magnetami przyciągającymi luksus. Mówi się o nich…mają rękę do pieniędzy. Pochłonięci pasjami, są bardzo twórczy, bo nie tracą siły na zastanawianiu się, jak zarobić pieniądze.