zatajona wiedza

Wiedza ta jest zatajona. Po co ludzie mają mieć klucz do siebie, który automatycznie otwiera wrota do innego odbioru świata i  przyspiesza rozwój transcendentalny.

bądź prekursorem…

Scenariusz przyszłości…. pokaż mi kolory e- DNA, poznamy się bliżej. Zobaczę czy do siebie pasujemy, jak możemy się uzupełnić.  Jaki masz kolor sukcesu? A ty –  kolor miłości?

Nie czekaj na daleką przyszłość, bądź prekursorem…

sukces przyciąga sukces

 Sukces przyciąga sukces! 

Energia wrodzona to siła ekspandująca w trakcie życia. O tym, jak dalece nasze życie jest spełnione, decyduje charakter tejże energii – jej wzajemna polaryzacja i dynamika.  W tej materii można znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jednym fortuna sprzyja, a inni przyglądają się jej z daleka. Dlaczego jedni mają szczęście w miłości, a inni mniej – albo w ogóle.

Potencjał energetyczny to ofiarowany skarb w momencie narodzin,  z którego warto w pełni świadomie korzystać.

ciekawostka

mężczyźni pytają o kolor generujący bogactwo, a kobiety miłość.

 

Mężczyźni częściej proszą o kolor bogactwa, kobiety miłości.

E- DNA to układ energii świecących pięknymi kolorami – a jednocześnie fenomenalne źródło informacji o nas samych.

Pewnie nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaki jesteś fantastyczny! Wartościowy!

Translate »