impressum

Właścicielem witryny jest Elżbieta Mierzwińska – pse. Melissa Wise

Informuję, że teksty umieszczone na stronie są moimi tekstami autorskimi. Zastrzegam sobie prawa autorskie – wyłączności do nich. Jakiekolwiek użycie ich może nastąpić tylko w porozumieniu ze mną. Wszelkie zdjęcia i videa – wykorzystane na stronie – należą do moich prywatnych zbiorów.

Informuję, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności prawnej w kontekście zamieszczonych przeze mnie artykułów – w nich umieszczonych porad i że każdy stosuje je tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Są to sugestie i moje własne doświadczenia w materii naturalnego leczenia i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza medycyny.

Treści Online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczanych informacji. Roszczenia wobec autora, które odnoszą się do materiału lub niematerialny charakter spowodowanych przez użycie lub nadużycie wszelkie informacje przekazane za pomocą nieprawdziwych lub niepełnych informacji są wykluczone, o ile autor nie jest zamierzone lub rażące zaniedbanie winy.

Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części strony lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, dodać, usunąć lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do innych stron internetowych ( “linki”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność tylko pojawić się w przypadku stężenia, w którym autor zdaje sobie sprawę z treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione w celu zapobieżenia użycia jakichkolwiek nielegalnych treści.

Autor wyjaśnia niniejszym wyraźnie, że w momencie łączenia żadnych nielegalnych treści na stronach, które zostaną określone. Na bieżący i przyszły kształt, treści lub autorstwo powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. Dotyczy to wszystkich linków w ramach własnej oferty internetowej określone w lewo i odniesień, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogi linków, listach mailingowych oraz wszystkich innych formach baz danych, które mogą podlegać zewnętrznej strony. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub użycia informacji tylko dostawcą miejscu, o którym mowa, a nie ten, który związany z odpowiednich publikacji.

Prawo autorskie i pokrewne

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do zdjęć, grafika, pliki dźwiękowe, sekwencje video oraz teksty stworzone przez siebie zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, sekwencje video i teksty do wykorzystania lub powoływać się na nielicencjonowanych grafika, pliki dźwiękowe, sekwencje video i teksty .

Wszystko w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione marki i znaki towarowe są przedmiotem przepisów obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawa własności właściciela praw autorskich. Samo wspomnienie nie wyciąga z tego wniosek, że znaki towarowe nie są chronione przez prawo!

Prawa autorskie do opublikowanych przez samego autora pozostaje wyłącznie z autorem. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora.

Prywatność

Jeżeli w ramach oferty internetowej możliwość wpisywania danych osobowych lub firmowych (adresy email, nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika, na zasadzie dobrowolności. Wykorzystania i opłacenie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone – o ile to technicznie możliwe i uzasadnione – bez wyszczególniania jakichkolwiek danych personalnych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Korzystanie z opublikowanych pod nadruk lub porównywalne dane jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adres e-mail przez osoby trzecie do wysyłania niezamówionych informacji jest zabronione. Działania prawne przeciwko nadawcom spamu mail z naruszeniem tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.

Ważność prawna niniejszego zrzeczenia

To zastrzeżenie jest traktowane jako część internetowej, z której zostały określone na tej stronie. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem wszelkie bardziej lub nie w pełni odpowiadają na pozostałe części dokumentu pozostają bez zmian w ich treści i ważności.

Translate »