Każdy nowy dzień jest jak nowopoznana osoba… dobrze jest być przygotowanym do spotkanie i ewentualnej  wzajemnej współpracy… jeden dzień nam bardziej odpowiada, a inny mniej… Jak ludzie. Ale jak znany poziom energetyczny, będący za ten stan odpowiedzialny, możemy wykorzystując swoją wiedzę, nastawić się tylko na pozytywne aspekty dnia…. człowieka.!

Kolory są przejawionymi wyrazicielami potencjału biochemicznego wszechświata.  Są  siłą kreacyjną dostępną każdemu człowiekowi.

Spotkanie z sobotą.  27 maja 2017 roku.

Sobota jest niezwykle inteligentna i ma silne cechy ekspansywne.  Wzrost, do przodu, działanie. Zawdzięcza  te dynamiczne cechy dominującej w jej kodzie urodzenia energii elementu drewna o potencjale yang…

Sobota mogłaby zaśpiewać… zielono mi. Dużo pięknej zieleni jest jej udziałem. Ale elementem aktywującym jej inteligencję jest element ogień- czerwień.  Poniżej sobota w całym ofiarowanym jej przez naturę kolorycie

No tak… tu zieleń… tam czerwień… inteligentny  noszący sympatyczny różowe okulary młody człowiek zapytałby pewnie: Melissa, ok, ale co ja z tego będę maił…. Będziesz mia, co będziesz chciał. Widziesz, natrudniej jest ludziom określić swoje cele i trzymać się ich wytrwale.

Zobacz… dzisiejszej soboty masz większe szanse na genialną ideę.  Warto w tym kierunku zanurzyć się w przemyślenia. Życzyć sobie, aby zabłysła myśl, zmieniająca całe życie. Energia soboty do takiego myślenia predystynuje.

Sobota jest dniem, gdzie wspaniałe idee powstaną na poziomie mentalynm, ale manifestacja na poziomie fizykalnym ma dzisiaj małe szanse. Jest to szczegżlny dzień na przełomowe idee, a takie wymagają czasu na realizacę.

Przejawy inteligencji, kreatywnego myślenia wspiera dzisiaj frekwencja czerwieni.

Sobota w drugiej czę.ci dnia potrzebuje więcej relaksu… może zmęczona intensywnością myślenia…

Kolorem dla niej szczęśliwym, balansującym jej układ energetyczny jest element ziemski, kt[rego – uwaga nie ma w jej kodzie urodzenia. Dlatego jest tak ważny… szczęśliwy.

Kolor żółty i brązowy są kolorami bogactwa dla Soboty. Kolor biały… jego wibracje… kumulują uznanie i  autorytet.

Coctail kolorystyczny zalecany dla soboty… 

Translate »