kolory daty urodzenia 21 marca 1972 roku

Urodzeni 21 marca 1972 roku są filozoficznie nastawieni do życia.

To wspaniali mówcy i myśliciele – głęboko analizujący zagadnienia; czasem nurkującymi zbyt głęboko (co  nie zawsze jest dla nich bezpieczne).  Ale jako dobrze oswojeni z wodą, bo obarowani sowicie  przez naturę  tym elementem (50 procent całego kodu energetycznego to woda),  zawsze wypływają na wierzch.

W gwiazdach sukces im jest pisany…

Należy tylko wziąć po pierwsze pod kontrolę wodę – zastosować element ognia, kolor czerwony, także indygo.

Czerwień jest  istotnym linkiem do uaktywnienia bogactwa, które mają wpisane w ich w kod urodzeniowy. Jest blisko…

Kolorem bogactwa jest intensywna zieleń. Kolorem szczęśliwym dla urodzonych 21 marca 1972 roku jest także pomarańczowy i żółty.